"Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa."

Art. 1 i 3.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 ze zm.)Biuro podawcze i kasa kancelarii czynne w godzinach:

  • poniedziałek-piątek: 9:00 - 14:00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

  • wtorek: 9:00 - 14:00, przy czym w najbliższym tygodniu komornik będzie przyjmował interesantów w czwartek 26 września.

INFORMACJA TELEFONICZNA:

  • poniedziałek-piątek: 8:00-9:00 oraz 14:00-16:00
Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie można uzyskać jedynie bardzo ogólnikowe informacje na temat prowadzonego postępowania. Kontaktując się z kancelarią należy zawsze podać sygnaturę akt komorniczych. Kancelaria nie udziela porad prawnych ani informacji w sprawach innych niż prowadzone.

KORESPONDENCJA Z KANCELARIĄ:

    Wszelkie wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem bezpośrednio w kancelarii w godzinach 9.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty. E-maile nie będą rozpatrywane.


Numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Siedlcach: 59 1020 4476 0000 8102 0311 0657

Inne dane:

NIP: 825 19 94 114
REGON: 061670612

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika. Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.