Komornik Siedlce Michał Zarzycki, kancelaria komornicza Siedlce

Adres

ul. Bohaterów Getta 4/4,
08-110 Siedlce

Rachunek

59 1020 4476 0000 8102 0311 0657

Telefon

25 631 65 96

Email

siedlce.zarzycki@komornik.pl

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki prowadzi sprawy egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tj. na terenie apelacji lubelskiej, natomiast właściwość terytorialna w zakresie egzekucji z nieruchomości obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach, a w szczególności:

 • – miasto Siedlce
 • – gmina Domanice
 • – gmina Huszlew
 • – gmina Korczew
 • – gmina Kotuń
 • – gmina Łosice
 • – gmina Mokobody
 • – gmina Mordy
 • – gmina Olszanka
 • – gmina Paprotnia
 • – gmina Platerów
 • – gmina Przesmyki
 • – gmina Sarnaki
 • – gmina Siedlce
 • – gmina Skórzec
 • – gmina Stara Kornica
 • – gmina Suchożebry
 • – gmina Wiśniew
 • – gmina Wodynie
 • – gmina Zbuczyn Poduchowny

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych – Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

  KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW:

  CEIDG
  EKW
  EPU
  ZUS-PUE
  EPUAP
  OGNIVO
  KRS
  Currenda
  CEPIK
  Komornik online

  LOKALIZACJA: