Komornik Siedlce Michał Zarzycki, kancelaria komornicza Siedlce

Adres

ul. Bohaterów Getta 4/4,
08-110 Siedlce

Rachunek

59 1020 4476 0000 8102 0311 0657

Telefon

25 631 65 96

Email

siedlce.zarzycki@komornik.pl

Dokumenty do pobrania

Wskazane poniżej formularze ułatwią Państwu złożenie formalnych wniosków oraz informacji w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki pragnie poinformować, iż wszelkie wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w kancelarii w godzinach urzędowania biura podawczego. E-maile nie będą rozpatrywane.
Wniosek egzekucyjny

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

 
Wniosek o egzekucję alimentów

Wniosek niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego o należności alimentacyjne, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z tytułem wykonawczym (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

 Wniosek ogólny

Wniosek niezbędny do załatwienia sprawy u komornika sądowego- złożenia podania lub prośby.
Wniosek o doręczenie korespondencji na zlecenie sądu

Wniosek niezbędny do polecenia komornikowi doręczenia korespondencji na zlecenie sądu, który należy po wypełnieniu złożyć w kancelarii wraz z zobowiązaniem sądu i korespondencją.
Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Komornik nie posiada żadnych uprawnień do rozłożenia zadłużenia na raty, ale istnieje możliwość uzyskania nowych warunków spłaty zadłużenia za jego pośrednictwem. W tym celu należy wypełnić w/w wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty wraz z uzasadnieniem oraz przedstawić swoją sytuację majątkową wypełniając oświadczenie o stanie majątkowym. Komornik sądowy po otrzymaniu wniosku przekaże go wierzycielowi, który ustosunkowuje się do prośby dłużnika. Komornik nie jest stroną w sprawie i działa pod kierownictwem i na wniosek wierzyciela.

 

 

 

  KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW:

  CEIDG
  EKW
  EPU
  ZUS-PUE
  EPUAP
  OGNIVO
  KRS
  Currenda
  CEPIK
  Komornik online

  LOKALIZACJA: