Komornik Siedlce Michał Zarzycki, kancelaria komornicza Siedlce

Adres

ul. Bohaterów Getta 4/4,
08-110 Siedlce

Rachunek

59 1020 4476 0000 8102 0311 0657

Telefon

25 631 65 96

Email

siedlce.zarzycki@komornik.pl

Kancelaria

Informacje o Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michała Zarzyckiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki prowadzi kancelarię komorniczą w Siedlcach od czerwca 2014 roku. Przygotowanie teoretyczne na jednej z czołowych uczelni w Polsce, jak również blisko dwunastoletnie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego pozwalają mu działać rzetelnie i sprawnie, z poszanowaniem przepisów prawa. Umiejętne podejście do dłużników pomaga zaś w szybkim ustaleniu ich majątku.

Kancelaria komornicza jest w pełni zinformatyzowana, a zatrudniony w niej zespół pracowników jest profesjonalnie przygotowany do pracy w dziedzinie egzekucji komorniczej, dzięki czemu każdy wniosek może być szybko zarejestrowany i zrealizowany.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki zapewnia o dołożeniu należytej staranności przy wyborze sposobu egzekucji, dzięki któremu świadczenie należne wierzycielowi zostanie wyegzekwowane szybko i skutecznie z majątku dłużnika ustalonego, m.in. w oparciu o informacje uzyskane z baz danych OGNIVO, CEPiK, CBDKW, PUE ZUS oraz CEiDG, jak również poprzez czynności w miejscu zamieszkania.

Kancelaria komornicza posiada dostęp do:

 • – systemu OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika)
 • EPU (obsługa wniosków składanych do e-Sądu)
 • – informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
 • – Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (EUKW)
 • – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) w wersji rozszerzonej
 • – Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)- elektroniczne zapytanie o płatnika składek dłużnika
 • – Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki prowadzi sprawy egzekucyjne na obszarze całej apelacji lubelskiej, w tym na obszarze właściwości Sądu Sądu Rejonowego w Siedlcach , a w szczególności:

 • – miasto Siedlce
 • – gmina Domanice
 • – gmina Huszlew
 • – gmina Korczew
 • – gmina Kotuń
 • – gmina Łosice
 • – gmina Mokobody
 • – gmina Mordy
 • – gmina Olszanka
 • – gmina Paprotnia
 • – gmina Platerów
 • – gmina Przesmyki
 • – gmina Sarnaki
 • – gmina Siedlce
 • – gmina Skórzec
 • – gmina Stara Kornica
 • – gmina Suchożebry
 • – gmina Wiśniew
 • – gmina Wodynie
 • – gmina Zbuczyn Poduchowny

  KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW:

  CEIDG
  EKW
  EPU
  ZUS-PUE
  EPUAP
  OGNIVO
  KRS
  Currenda
  CEPIK
  Komornik online

  LOKALIZACJA: