Kancelaria


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki prowadzi kancelarię komorniczą od czerwca 2014 roku. Przygotowanie teoretyczne na jednej z czołowych uczelni w Polsce, jak również blisko dwunastoletnie doświadczenie w zakresie postępowania egzekucyjnego pozwalają mu działać rzetelnie i sprawnie, z poszanowaniem przepisów prawa. Umiejętne podejście do dłużników pomaga zaś w szybkim ustaleniu ich majątku.

Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana, a zatrudniony w niej zespół pracowników jest profesjonalnie przygotowany do pracy w dziedzinie egzekucji komorniczej, dzięki czemu każdy wniosek może być szybko zarejestrowany i zrealizowany.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki zapewnia o dołożeniu należytej staranności przy wyborze sposobu egzekucji, dzięki któremu świadczenie należne wierzycielowi zostanie wyegzekwowane szybko i skutecznie z majątku dłużnika ustalonego, m.in. w oparciu o informacje uzyskane z baz danych OGNIVO, CEPiK, CBDKW, PUE ZUS oraz CEiDG, jak również poprzez czynności w miejscu zamieszkania.

Kancelaria komornicza posiada dostęp do:

 • - systemu OGNIVO (zapytania o rachunki bankowe dłużnika)
 • - EPU (obsługa wniosków składanych do e-Sądu)
 • - informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
 • - Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (EUKW)
 • - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) w wersji rozszerzonej
 • - Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)- elektroniczne zapytanie o płatnika składek dłużnika
 • - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki prowadzi sprawy egzekucyjne na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tj. na terenie apelacji lubelskiej, natomiast właściwość terytorialna w zakresie egzekucji z nieruchomości obejmuje cały obszar właściwości Sądu Rejonowego w Siedlcach, a w szczególności:

 • - miasto Siedlce
 • - gmina Domanice
 • - gmina Huszlew
 • - gmina Korczew
 • - gmina Kotuń
 • - gmina Łosice
 • - gmina Mokobody
 • - gmina Mordy
 • - gmina Olszanka
 • - gmina Paprotnia
 • - gmina Platerów
 • - gmina Przesmyki
 • - gmina Sarnaki
 • - gmina Siedlce
 • - gmina Skórzec
 • - gmina Stara Kornica
 • - gmina Suchożebry
 • - gmina Wiśniew
 • - gmina Wodynie
 • - gmina Zbuczyn Poduchowny

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych – Dz.U. z 2018 r. poz. 771).