Strona główna


W dniu 4 maja Komornik będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do godz. 12.

BIURO PODAWCZE I KASA KANCELARII:

  • poniedziałek-piątek: 9:00 – 13:00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

  • wtorek: 9:00 – 14:00

INFORMACJA TELEFONICZNA:

  • wtorek-czwartek: 9:0015:00

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie można uzyskać jedynie bardzo ogólnikowe informacje na temat prowadzonego postępowania. Kontaktując się z kancelarią należy zawsze podać sygnaturę akt komorniczych. Kancelaria nie udziela porad prawnych ani informacji w sprawach innych niż prowadzone.

KORESPONDENCJA Z KANCELARIĄ:

Wszelkie wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP na skrzynkę /KS_Michal_Zarzycki/domyslna. E-maile bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.


RACHUNEK BANKOWY KANCELARII:

PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Siedlcach:

59 1020 4476 0000 8102 0311 0657

Wpłaty bez sygnatury komorniczej w tytule przelewu będą zwracane.

POZOSTAŁE DANE:

NIP: 825 19 94 114

REGON: 061670612

ePUAP: /KS_Michal_Zarzycki/domyslna


DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

Informujemy, że komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia. Prosimy o nieprzekazywanie opłat za doręczenie korespondencji przed przesłaniem wniosku.

 

Od dnia 02-11-2020r. biuro podawcze i kasa kancelarii będą nieczynne dla interesantów do odwołania, z wyjątkiem wtorków lub spraw szczególnie pilnych, które należy zgłaszać wcześniej telefonicznie.

Prosimy o zaniechanie wizyt w kancelarii w sytuacji, gdy nie są one konieczne, np. w przypadku doręczenia wniosku lub pisma w sprawie.

Wpłat należy nadal dokonywać na rachunek bankowy kancelarii, a wszelkie wnioski i pisma w sprawie należy przesyłać drogą pocztową lub poprzez ePUAP na skrzynkę: /KS_Michal_Zarzycki/domyslna.

W przypadku konieczności wizyty w kancelarii prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności i stosowanie się do poleceń pracowników kancelarii.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika. Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.