Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych ma na celu uzyskanie od dłużnika określonej rzeczy, bądź określonego zachowania się.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych może polegać na: wydaniu rzeczy ruchomej, wydaniu nieruchomości; wydaniu statku, opróżnieniu pomieszczenia lub lokalu (eksmisja ).