Egzekucja świadczeń pieniężnych

Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

  • Tytuły egzekucyjne – orzeczenia sądu/referendarza sądowego prawomocne/z rygorem natychmiastowej wykonalności, inne orzeczenia, ugody, akty podlegające egzekucji z mocy prawa, akty notarialne (katalog – art. 777 k.p.c.)
  • Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji
  • Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności ani wymagalności świadczenia objętego tytułem wykonawczym.

Wierzyciel (osoba, na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie) składa do komornika:

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz
  • Oryginał tytułu wykonawczego.
  • Oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 u.k.s. (dot. spraw, gdy komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego
  • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.

Komornik jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika, z którego może być poprowadzona egzekucja.