Komornik Siedlce Michał Zarzycki, kancelaria komornicza Siedlce

Adres

ul. Bohaterów Getta 4/4,
08-110 Siedlce

Rachunek

59 1020 4476 0000 8102 0311 0657

Telefon

25 631 65 96

Email

siedlce.zarzycki@komornik.pl

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 • Tytuły egzekucyjne – orzeczenia sądu/referendarza sądowego prawomocne/z rygorem natychmiastowej wykonalności, inne orzeczenia, ugody, akty podlegające egzekucji z mocy prawa, akty notarialne (katalog – art. 777 k.p.c.)
 • Klauzula wykonalności – urzędowy akt sądu stwierdzający, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego realizacji
 • Komornik jako organ egzekucyjny nie bada zasadności ani wymagalności świadczenia objętego tytułem wykonawczym.

Wierzyciel (osoba, na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie) składa do komornika:

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz
 • Oryginał tytułu wykonawczego.
 • Oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 u.k.s. (dot. spraw, gdy komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wierzyciel reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.

Komornik jest uprawniony do ustalenia majątku dłużnika, z którego może być poprowadzona egzekucja.

  KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW:

  CEIDG
  EKW
  EPU
  ZUS-PUE
  EPUAP
  OGNIVO
  KRS
  Currenda
  CEPIK
  Komornik online

  LOKALIZACJA: