Spis inwentarza

Spis inwentarza stanowi spis aktywów oraz pasywów wchodzących do masy spadkowej z określeniem czynnej i biernej wartości masy spadkowej.

  • Komornik dokonuje spisu na polecenie sądu, bądź na wniosek spadkobiercy. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza sporządzany jest z urzędu.

Właściwość:

  • Komornik, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).
  • Komornik dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych).
  • Komornik ustala z urzędu, które przedmioty zakwalifikują się do spisu inwentarza.

Koszt:

  • Opłata od wniosku – 400 zł.
  • Koszt ponosi wnioskodawca.