Komornik Siedlce Michał Zarzycki, kancelaria komornicza Siedlce

Adres

ul. Bohaterów Getta 4/4,
08-110 Siedlce

Rachunek

59 1020 4476 0000 8102 0311 0657

Telefon

25 631 65 96

Email

siedlce.zarzycki@komornik.pl

Spis inwentarza

Spis inwentarza stanowi spis aktywów oraz pasywów wchodzących do masy spadkowej z określeniem czynnej i biernej wartości masy spadkowej.

 • Komornik dokonuje spisu na polecenie sądu, bądź na wniosek spadkobiercy. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spis inwentarza sporządzany jest z urzędu.

Właściwość:

 • Komornik, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza (sąd spadku – sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).
 • Komornik dokonuje sprawdzenia zobowiązań, które posiadał zmarły spadkodawca (m.in. weryfikacja rachunków bankowych).
 • Komornik ustala z urzędu, które przedmioty zakwalifikują się do spisu inwentarza.

Koszt:

 • Opłata od wniosku – 400 zł.
 • Koszt ponosi wnioskodawca.

  KORZYSTAMY Z SYSTEMÓW:

  CEIDG
  EKW
  EPU
  ZUS-PUE
  EPUAP
  OGNIVO
  KRS
  Currenda
  CEPIK
  Komornik online

  LOKALIZACJA: